Yhteystiedot

solinarecords.com

KEIKKAMYYNTI:
Esa Tontti / Alt Agency
esa@altagency.fi
+ 358 44 5631430

altagency.fi

HAASTATTELUPYYNNÖT:
Minja Koski
minjamaarikakoski@gmail.com